Vanaf €100 gratis verzending in België , voor Nederland gratis verzending vanaf €150!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die DeNoJu aanbiedt.

Artikel 1 - Identiteit

DeNoJu

Aalststraat 76 Bus 302
9700 Oudenaarde

Telefoonnummer: +32 (0)473 50 10 41
E-mailadres: [email protected]
BTW-identificatienummer: BE0795221539

Artikel 2  - Diensten/producten

Behalve ondubbelzinnig en schriftelijk akkoord, hebben de huidige voorwaarden betrekking op elke verkoop van producten of diensten van DeNoJu, inbegrepen het lidmaatschap aan de vereniging, extra services en de organisatie van seminaries en evenementen.
Deze voorwaarden gelden boven alle andere voorwaarden, inbegrepen deze opgelegd door andere partijen. 

Door beroep te doen op of gebruik te maken van een dienst van DeNoJu, een aanvraag tot lidmaatschap, het plaatsen van bestellingen en/of het afsluiten van een overeenkomst met DeNoJu erkent de klant en/of de gebruiker dat hij een exemplaar van deze voorwaarden heeft ontvangen dan wel voorafgaandelijk kennis van heeft genomen, dat dezen hem tegenstelbaar zijn en aanvaardt hij op onherroepelijke wijze de toepassing ervan. 

 

Artikel 3 - Facturatie

Alle facturen van DeNoJu zijn met bancontact, visa, IDeal, maestro, mastercard & kbc banking te betalen, behalve indien het expliciet en schriftelijk anders overeengekomen is.
Bij niet-betaling op de vervaldag, zal het bedrag, met het volste recht en zonder ingebrekestelling, vermeerderd worden met een interest van 1% per maand. 

Artikel 4 - Lidmaatschap

Als een organisatie (onderneming, bedrijf, rechtspersoon, natuurlijke persoon, hierna: de aanvrager) een aanvraag indient tot lidmaatschap incl. vertrouwenskeurmerk, wordt dit onherroepelijk gekwalificeerd als een bindend lidmaatschap. 

Artikel 5 - Bestellingen/inschrijvingen

Elke bestelling van een product of elke inschrijving aan een workshop, evenement of elke andere conferentie met een betalende inkom wordt bij DeNoJu  geregistreerd bij ontvangst van het ingevuld inschrijvingsformulier.
DeNoJu is niet gebonden om een inschrijving of bestelling te confirmeren.
Elke annulering van een bestelling of inschrijving aan een seminarie of elke andere conferentie of evenement met een betalende inkom, is niet-terugbetaalbaar.

Artikel 6 - Verwerking persoonsgegevens

Alle persoonlijke gegevens, die aan DeNoJu gecommuniceerd worden in het kader van het lidmaatschap, worden geregistreerd in haar databestand.
Elk betrokken individu beschikt over een recht op toegang en verbetering.
Hij/zij kan zich verzetten tegen de verwerking van deze gegevens voor direct marketing doeleinden. 

Artikel 7 - Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming geheel of gedeeltelijk verhindert.
Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in netwerk of verbinding van gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of ingeschakelde derden, ...

Artikel 8 - Geschillenbeslechting 

In geval van een geschil, zij het voor welke reden ook, zijn enkel de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van DeNoJu bevoegd.
Geschillen worden worden beslecht volgens het Belgisch recht

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »